جلسه دفاع از رساله دکتری

روز یکشنبه 21 اسفند ماه 1401 جلسه دفاع از رساله دکتری جناب آقای نیکخو برگزار خواهد شد.

به اطلاع می‌رساند جلسه دفاع از رساله دکتری جناب آقای محمد نیکخو با عنوان "ساخت، اصلاح سطح و كاربرد غشاهای نانوكامپوزیتی بر پایه نانوذرات دیكالكوژنيد فلزات واسطه در فرآیند نمکزدایی اسمز مستقيم" روز یکشنبه مورخ 21 اسفند ماه 1401 رأس ساعت 14 در سالن شورا دانشکده فیزیک برگزار خواهد شد.

چکیده