جلسه دفاع از رساله دکتری

روز یکشنبه 23 بهمن ماه 1401 جلسه دفاع از رساله دکتری سرکار خانم مرضیه سادات حسینی برگزار خواهد شد.

به اطلاع می‌رساند جلسه دفاع از رساله دکتری سرکار خانم مرضیه سادات حسینی با عنوان "کاربرد حسگر  QCM جهت تشکیل بایومولکول" روز یکشنبه مورخ 23 بهمن ماه 1401 رأس ساعت 8:30 در سالن آمفی تئاتر دانشکده فیزیک برگزار خواهد شد.

چکیده