وبینار مشترک کشورهای ایران-اندونزی برگزار شد.

وبینار مشترک کشورهای ایران-اندونزی با سخنرانی 12 سخنران از دو کشور در حوزه نانومواد و کاربردهای آن در تاریخ پنج شنبه 4 اسفند ماه 1401 ساعت 7:45 برگزار شد.

به اطلاع می‌رساند به همت ستاد علوم و فناوری نانو و پژوهشکده همگرا دانشگاه صنعتی شریف وبینار مشترک کشورهای ایران-اندونزی با سخنرانی 12 سخنران از دو کشور در حوزه نانومواد و کاربردهای آن در تاریخ پنج شنبه 4 اسفند ماه 1401 ساعت 7:45 برگزار شد.
در این وبینار که بیش از 80 نفر از محققان در حوزه نانو مواد (اساتید، محققان و دانشجویان دکترا) از دو کشور ایران و اندونزی حاضر بودند، زمینه‌های مشترک برای همکاری‌های آتی شامل برگزاری کارگاه‌های تخصصی ، برگزاری دوره‌ها و فعالیت‌های تحقیقاتی مشترک مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین زمینه‌های مختلف همکاری از جمله ساخت نانومواد کربنی، رسانا و کامپوزیت‌های پلیمری و کاربرد آن‌ها در تولید و ذخیره‌سازی انرژی، محیط زیست (نانوکاتالیست و فوتوکاتالیست) و نیز نانو در پزشکی و ایمنی پیشنهاد شد.