تمدید ثبت نام کلاس ایمنی آزمایشگاه

روز سه‌شنبه 1401/11/18 و چهارشنبه 1401/11/19 دوره ایمنی آزمایشگاه به میزبانی مرکز علوم و فناوری نانو برگزار خواهد شد.