در این پوشه هیچ فایلی ثبت نشده است.
کاربر انتخاب شده نام  
اسناد
اخلاق پژوهشی
آیین نامه دوره دکتری 1402
مجموعه مقررات و آیین نامه‌های آموزشی دوره دکتری
دستورالعمل نگارش و چاپ رساله دکتری
دستورالعمل بررسی موارد غیبت پزشکی در امتحانات پایان ترم
آیین نامه امتحانات
آیین نامه ارسال مقاله به مجلات علمی و همایش‌ها و شرکت در مسابقات و جشنواره‌های ملی و بین‌المللی
فرم J
فرم تمدید خوابگاه
فرم ثبت نام با تأخیر دکتری
فرم مشاوره با استاد راهنما برای انتخاب واحد
فرم حذف تکدرس W
درخواست مرخصی تحصیلی
فرم درخواست مجوز دفاع از پيشنهاد پژوهشی دكتری
فرم درخواست اجازه خروج از کشور
شرايط درخواست صدور مجوز امتحان جامع توسط دانشجويان دکتری
فرم دریافت هزینه شرکت در کنفرانس‌ها و سمینارهای علمی داخل
فرم درخواست حذف پزشكی (تکدرس)
نمونه فرم گزارش سالانه دانشجویان دکتری
فرم اظهارنامه اصالت متن و محتوای رساله دکتری
فرم احراز شرایط پایان تحصیلات دوره دکتری
فرم درخواست دانشجو از مدیریت تحصیلات تکمیلی
فرم گزارش سفر، مربوط به شرکت در همایش‌ها و مجامع بین‌المللی خارج از کشور
فرم درخواست شرکت در همایش‌ها و مجامع علمی بین‌المللی خارج از کشور
فرم درخواست شرکت در همایش‌ها و مجامع علمی خارج از کشور (بدون ارائه مقاله)
صورت جلسه ارائه گزارش پیشرفت سالیانه
فرم تعیین داور جهت دفاع از پیشنهاد پژوهشی
فرم پیشنهاد دفاع از رساله دکتری جهت طرح در شورای مرکز علوم و فناوری نانو
فرم پیشنهاد دفاع از رساله دکتری
فرم پیشنهاد اولیه رساله دکتری
نمودار مراحل اجرایی دفاع از رساله دکتری
{title}
اکنون توسط
  • thumbnail
    اکنون توسط

    {title}