در این پوشه هیچ فایلی ثبت نشده است.
کاربر انتخاب شده نام  
اسناد
نمودار مراحل اجرایی دفاع از رساله دکتری
فرم پیشنهاد اولیه رساله دکتری
فرم پیشنهاد دفاع از رساله دکتری
فرم پیشنهاد دفاع از رساله دکتری جهت طرح در شورای مرکز علوم و فناوری نانو
فرم تعیین داور جهت دفاع از پیشنهاد پژوهشی
صورت جلسه ارائه گزارش پیشرفت سالیانه
فرم درخواست شرکت در همایش‌ها و مجامع علمی خارج از کشور (بدون ارائه مقاله)
فرم درخواست شرکت در همایش‌ها و مجامع علمی بین‌المللی خارج از کشور
فرم گزارش سفر، مربوط به شرکت در همایش‌ها و مجامع بین‌المللی خارج از کشور
فرم درخواست دانشجو از مدیریت تحصیلات تکمیلی
فرم اظهارنامه اصالت متن و محتوای رساله دکتری
نمونه فرم گزارش سالانه دانشجویان دکتری
فرم درخواست حذف پزشكی (تکدرس)
فرم دریافت هزینه شرکت در کنفرانس‌ها و سمینارهای علمی داخل
شرايط درخواست صدور مجوز امتحان جامع توسط دانشجويان دکتری
فرم درخواست اجازه خروج از کشور
فرم درخواست مجوز دفاع از پيشنهاد پژوهشی دكتری
درخواست مرخصی تحصیلی
فرم مشاوره با استاد راهنما برای انتخاب واحد
فرم تمدید خوابگاه
فرم J
آیین نامه ارسال مقاله به مجلات علمی و همایش‌ها و شرکت در مسابقات و جشنواره‌های ملی و بین‌المللی
آیین نامه امتحانات
دستورالعمل بررسی موارد غیبت پزشکی در امتحانات پایان ترم
فرم احراز شرایط پایان تحصیلات دوره دکتری
فرم ثبت نام با تأخیر دکتری
فرم حذف تکدرس W
دستورالعمل نگارش و چاپ رساله دکتری
مجموعه مقررات و آیین نامه‌های آموزشی دوره دکتری
آیین نامه دوره دکتری 1402
اخلاق پژوهشی
{title}
اکنون توسط
  • thumbnail
    اکنون توسط

    {title}