معرفی پژوهشکده

با توجه به روند جهانی توسعه علم و فناوری و اسناد بالادستی کشور، حوزه‌های میان‌رشته‌ای در آینده نقش کلیدی و تأثیرگذاری دارند لذا، ایجاد و  تقویت زیرساخت‌های توسعه آن‌ها و تأمین نیروی انسانی کارآمد از اولویت‌های دانشگاه‌ها است. لازمه فعالیت در این حوزه‌های مرز دانشی که ارتباط تنگاتنگ با علوم پایه، مهندسی و پزشکی دارند ساختاری پایدار، هدفمند و متوازن در مراکز پیشرو آموزشی و پژوهشی است که هم بر علوم و فناوری‌های روز دنیا تسلط داشته و هم بتوانند محققان برجسته کشور را در قالب و ساختاری واحد گرد هم آورند. در این راستا، پیرو اهداف برنامه راهبردی دانشگاه صنعتی شریف، پژوهشکده جامع علوم و فناوری‌های همگرا با هدف پیشتازی در حوزه‌های میان‌رشته‌ای و فرارشته‌ای ایجاد گردید. این پژوهشکده هم‌افزایی فعالیت‌های علمی اساتید و محققین دانشگاه صنعتی شریف و ارتباط با مراکز علمی معتبر در سطح ملی و بین المللی را سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده است. رویکرد فعالیت‌های پژوهشی و فناوری  علاوه بر حوزه‌های مرز دانشی، رفع نیازها و معضلات کشور در حوزه‌هایی همچون سلامت، محیط زیست، انرژی، ارتباطات و علوم داده است.

تاریخچه

با لحاظ تجربه‌های موفق فعالیت‌های بین‌رشته‌ای در دانشگاه صنعتی شریف به ویژه پژوهشکده علوم و فناوری نانو که از سال 1383 فعالیت داشته، برنامه‌ریزی برای ایجاد پژوهشکده جامع علوم و فناوری‌های همگرا از سال 1398 دنبال گردید و در تاریخ 1400/06/10 اساسنامه پژوهشکده در شورای دانشگاه مورد تأیید قرار گرفت. با تأیید هیئت امناء دانشگاه، فعالیت‌های این پژوهشکده در حال حاضر در قالب مرکز علوم و فناوری نانو، گروه علوم و فناوری‌های زیستی، گروه سیستم‌های اطلاعات و علوم داده، گروه علوم شناختی و گروه علوم و فناوری‌های کوانتومی در یک چتر واحد دنبال می‌گردد. همچنین دوره مصوب دکتری نانوفناوری که از سال 1384 در قالب پژوهشکده علوم و فناوری نانو آغاز شده بود، ادامه می‌یابد و نیز برگزاری کنفرانس‌های دو سالانه بین‌المللی نانوساختارها (ICNS) نمونه دیگری از فعالیت‌های این پژوهشکده است که دنبال خواهد شد.

اهداف و برنامه‌های پژوهشکده عبارتند از:

  • بهره‌گیری مطلوب از کلیه امکانات و پتانسیل نیروی انسانی موجود در دانشگاه و ایجاد نظام هم‌افزایی و همکاری از طریق تشکیل گروه‌های پژوهشی شامل اساتید تمام وقت پژوهشکده و اعضای هیأت علمی و پژوهشگران دانشکده‌ها و مراکز پژوهشی دانشگاه

  • شناسایی طرح‌های ملی و پروژه‌های تحقیقاتی در سطح کشور و ایجاد ساز و کارهای لازم و پیگیری برای تأمین منابع مالی لازم برای اجرای این پروژه‌ها

  • ایجاد ارتباط و تعاملات علمی فعال با سایر مؤسسات و مجامع علمی و پژوهشی داخل و خارج از کشور به منظور اجرای فعالیت‌های مشترک

  • انجام پژوهش‌های بنیادین و مرز دانشی در حوزه‌های میان رشته‌ای و فرارشته‌ای

  • کمک به تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر در حوزه‌های مورد نیاز کشور

  • ایجاد و توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری لازم برای فعالیت‌ها

  • توسعه فناوری‌های مرتبط با حوزه‌های میان رشته‌ای و فرارشته‌ای

  • برگزاری انواع رویدادهای علمی و پژوهشی