اعضای هیأت علمی همکار
 تاریخ به روزرسانی: 28 خرداد 1401
 

اساتید همکار در دانشگاه صنعتی شریف

آیت الهی، سید شهاب الدین

استاد دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف

حوزه پژوهش: حرکت سیال در محیط متخلخل، ازدیاد برداشت از مخازن نفتی

شماره تماس: 02166166411

پست الکترونیک: shahab@sharif.edu

وبگاه

Скачать

اجتهادی، محمدرضا

استاد دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

تخصص: فیزیک ماده چگال نرم

حوزه پژوهش: شبیه‌سازی مولکول‌های زیستی، مواد نرم و کریستال‌های مایع

شماره تماس: 02166164525

پست الکترونیک: ejtehadi@sharif.edu

وبگاه

Скачать

اخوان، امید

دانشیار دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

تخصص: نانوفیزیک، لایه‌های نازک و نانوساختار

حوزه پژوهش: فیزیک لایه‌های نازک و نانوساختارهای کربنی CNT و گرافن، نانوساختارهای فتوکاتالیستی

شماره تماس: 02166164564

پست الکترونیک: oakhavan@sharif.edu

وبگاه

Скачать

اسفندیار، علی

دانشیار دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

تخصص: ادوات کوانتومی اپتیکی و اپتوالکترونیک

حوزه پژوهش: مواد دو بعدی، سوپر کنداکتیویتی، سنسینگ، فیزیک ماده چگال، اپتیک کوانتومی

شماره تماس: 02166164557

پست الکترونیک: esfandiar@physics.sharif.ir

وبگاه

Скачать

باقرزاده، مجتبی

استاد دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف

تخصص: شیمی معدنی

حوزه پژوهش: فرآیندهای کاتالیستی، کاتالیست‌های معدنی

شماره تماس: 02166165354

پست الکترونیک: bagherzadeh@sharif.edu

وبگاه

Скачать

باقری شورکی، سعید

استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

حوزه پژوهش: سیستم‌های کنترلی فازی و رایانش نرم

شماره تماس: 02166164360

پست الکترونیک: bagheri-s@sharif.edu

وبگاه

Скачать

تقی خانی، وحید

استاد دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف

تخصص: مهندسی شیمی و نفت

حوزه پژوهش: ترمودینامیک آماری

شماره تماس: 02166166405

پست الکترونیک: ramazani@sharif.edu

وبگاه

Скачать

خالو، علیرضا

استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

تخصص: مهندسی عمران (سازه، زلزله، مصالح)

حوزه پژوهش: بتن تقویت شده با نانومواد

شماره تماس: 02166164209

پست الکترونیک: khaloo@sharif.edu

وبگاه

Скачать

خویی، امیررضا

استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

تخصص: نانومحاسباتی، نانومکانیک

حوزه پژوهش: بیوسنسور، بیوالکترونیک، بیوفتونیک، مدلسازی عددی، طراحی مدارات نویز کم

شماره تماس: 02166164277

پست الکترونیک: arkhoei@sharif.edu

وبگاه

Скачать

دربندی، مسعود

استاد دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف

تخصص: شبیه‌سازی و تحلیل جریان و حرارت در سیستم‌های MEMS و NEMS

حوزه پژوهش: شبیه‌سازی و تحلیل جریان و حرارت در اجزا و سامانه‌های حوزه نانوفناوری به منظور توسعه و طراحی بهتر سامانه‌های MEMS و NEMS

شماره تماس: 02166164644

پست الکترونیک: darbandi@sharif.edu

وبگاه

Скачать

دولتی، ابوالقاسم

استاد دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف

تخصص: نانومواد، نانوسیم، نانوذرات، لایه‌های نازک مغناطیسی

حوزه پژوهش: نشست الکتروشیمیایی لایه نازک، کامپوزیت‌ها و نانومواد، حفاظت در برابر خوردگی

شماره تماس: 02166165229

پست الکترونیک: dolati@sharif.edu

وبگاه

Скачать

شاملو، امیر

استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

تخصص: نانومکانیک، زیست مهندسی

حوزه پژوهش: میکروفلوئیدیک، نانومواد، مهندسی بافت و محاسبات در مقیاس میکرو و نانو

شماره تماس: 02166165691

پست الکترونیک: shamloo@sharif.edu

وبگاه

Скачать

شجاعی، اکبر

استاد دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف

تخصص: مهندسی پلیمر

حوزه پژوهش: کاپوزیت‌های پلیمری

شماره تماس: 02166164332

پست الکترونیک: akbar.shojaei@sharif.edu

وبگاه

Скачать

صدرنژاد، سید خطیب الاسلام

استاد دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف

تخصص: نانومواد

حوزه پژوهش: نانومواد پودری، لایه نازک و هوشمند

شماره تماس: 02166165215

پست الکترونیک: sadrnezh@sharif.edu

وبگاه

Скачать

عالم زاده، ایران

استاد بازنشسته دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف

حوزه پژوهش: مهندسی بیوشیمی، تکنولوژی آنزیم، زیست فناوری

شماره تماس: 02166164102

پست الکترونیک: alemzadeh@sharif.edu

وبگاه

Скачать

عبدخدایی، محمد جعفر

استاد دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف

تخصص: مهندسی پزشکی

شماره تماس: 02166165421

پست الکترونیک: abdmj@sharif.edu

وبگاه

Скачать

محمدی شجاع، حسین

استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

تخصص: مکانیک نظری و کاربردی

حوزه پژوهش: مطالعات مبتنی بر اصول اولیه و مکانیک محیط پیوسته نانوکامپوزیت‌ها، نانوسیم‌ها، لایه‌های نازک، نانوتیوب‌های کربنی و گرافین

شماره تماس: 02166164209

پست الکترونیک: shodja@sharif.edu

وبگاه

Скачать

محمدی، محمدرضا

دانشیار دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف

تخصص: نانومواد

حوزه پژوهش: سلول‌های خورشیدی

شماره تماس: 02166165211

پست الکترونیک: mohammadi@sharif.edu

وبگاه

Скачать

مداح حسینی، حمیدرضا

استاد دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف و مدیر گروه علوم و فناوری‌های زیستی

تخصص: مواد پیشرفته

حوزه پژوهش: بایو مواد، نانو مواد، مواد مغناطیسی، فرآیندهای نوین تولید مواد، شناسایی و مشخصه‌یابی مواد

شماره تماس: 02166165258

پست الکترونیک: madaah@sharif.edu

وبگاه

Скачать

مسیحی، محسن

استاد دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف

حوزه پژوهش: نانوفناوری در بهبود تولید مخازن

شماره تماس: 02166166425

پست الکترونیک: masihi@sharif.edu

وبگاه

Скачать

مشایخان، شهره

دکتری مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی از دانشگاه اساکا ژاپن

مرتبه و سمت: دانشیار دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف

تخصص: مهندسی پزشکی-بیوتکنولوژی

شماره تماس: 02166166414

پست الکترونیک: mashayekhan@sharif.edu

وبگاه

نانوبیوتکنولوژی، مهندسی بافت، طراحی زیست مواد، سلول درمانی، رهایش دارو

Скачать

مهدوی، سید محمد

استاد دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف، عضو قطب نانوساختارها

تخصص: اپتوالکترونیک، نانوفتونیک

حوزه پژوهش: حسگرهای گاز ساخته شده به روش کندو سوز لیزر پالسی، لیزرهای تصادفی و مطالعه تجربی مواد مولتی فروئیک

شماره تماس: 02166164517

پست الکترونیک: mahdavi@sharif.edu

وبگاه

Скачать

مهرانی، خشایار

استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

تخصص: فتونیک، پلاسمونیک

حوزه پژوهش: ساخت حسگرهای شیمیایی بر گایه نانوساختارهای پلاسمونی

شماره تماس: 02166164326

پست الکترونیک: mehrany@sharif.edu

وبگاه

Скачать

موسوی، علی

استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

تخصص: میکرونانوسیال، پدیده‌های خیسش، روش‌های عددی

حوزه پژوهش: شبیه‌سازی سیالات در مقیاس نانو

شماره تماس: 02166165681

پست الکترونیک: moosavi@sharif.edu

وبگاه

Скачать

ناصری، نعیمه

دانشیار دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

حوزه پژوهش: نانوفیزیک، ماده چگال

شماره تماس: 02166164565

پست الکترونیک: Naseri@sharif.edu

 

Скачать

نجات، حسین

دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

تخصص: مدلسازی سیستم‌های مقیاس نانو، طراحی، ساخت و کنترل سیستم‌های میکرو و نانوالکترومکانیکی

حوزه پژوهش: نانورباتیک

شماره تماس: 02166165543

پست الکترونیک: nejat@sharif.edu

وبگاه

Скачать

پورجوادی، علی

استاد دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف

تخصص: شیمی پلیمر، نانوساختارها

حوزه پژوهش: سنتز نانوساختارهای فلزی با استفاده از زیست بسپارها، سنتز هیدروبال‌های ابرجاذب نانوکامپوزیتی بر پایه نانوسیلیس

شماره تماس: 02166165311

پست الکترونیک: purjavad@sharif.edu

وبگاه

Скачать

پیرچراغی، غلامرضا

دانشیار دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف

حوزه پژوهش: نانوکامپوزیت‌های پلیمری

شماره تماس: 02166165210

پست الکترونیک: pircheraghi@sharif.ir

وبگاه

Скачать

کاظمینی، محمد

استاد دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف

تخصص: کاتالیسیس و علم سطح

حوزه پژوهش: کاتالیست‌های ناهمگن

شماره تماس: 02166165425

پست الکترونیک: kazemeini@sharif.edu

وبگاه

Скачать

اساتید همکار از دیگر مراکز علمی

باوی، امید

استادیار دانشگاه صنعتی شیراز

حوزه پژوهش: نانوبیومکانیک، نانومحاسبات

شماره تماس: 07137354500

پست الکترونیک: o.bavi@‎sutech.ac.ir

 

Скачать

بنکدار، شاهین

دانشیار انستیتو پاستور ایران

حوزه پژوهش: مهندسی سلول‌های بنیادی

شماره تماس: 02166492595

پست الکترونیک: sh_bonakdar@pasteur.ac.ir

 

Скачать

تاج آبادی، فریبا

استادیار پژوهشگاه مواد و انرژی

تخصص: الکتروشیمی

حوزه پژوهش:  سلول‌های خورشیدی نانوساختاری، حسگرها

شماره تماس: 02636280040

پست الکترونیک: f.tajabadi@merc.ac.ir

 

Скачать

تمجید شبستری، الناز

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

حوزه پژوهش: نانوبیوتکنولوژی

شماره تماس: 02414153232

پست الکترونیک: tamjid@modares.ac.ir

وبگاه

جعفریان، مجید

استاد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

حوزه پژوهش: الکترو شیمی

شماره تماس: 02636280040

پست الکترونیک: mjafarian@kntu.ac.ir

وبگاه

Скачать

جمالی، یوسف

دانشیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس

تخصص: فیزیک محاسباتی، نانوبیوتکنولوژی

حوزه پژوهش: مدلسازی سیستم‌های زیستی در مقیاس نانو، تکامل حیات در مقیاس نانومواد

شماره تماس: 02182884762

پست الکترونیک: y.jamali@modares.ac.ir

وبگاه

حجار، زینب

استادیار پژوهشگاه صنعت نفت

حوزه پژوهش: نفت

شماره تماس: 02164543159

پست الکترونیک: Hajjarz1@gmail.com

 

Скачать

رشیدی، علیمراد

استاد پژوهشگاه صنعت نفت

حوزه پژوهش: نانوکاتالیست

شماره تماس: 02148252092

پست الکترونیک: rashidim@ripi.ir

Скачать

زینلی، صدیقه

دانشیار دانشگاه شیراز

حوزه پژوهش: نانوحسگرها

شماره تماس: 07136139664

پست الکترونیک: zeinali@shirazu.ac.ir

 

Скачать

ساسانپور، پژمان

استاد دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

تخصص: نانوالکترونیک، نانوفتونیک

حوزه پژوهش: بیوسنسور، بیوالکترونیک، بیوفتونیک، مدلسازی عددی، طراحی مدارات نویز کم

شماره تماس: 02123872566

پست الکترونیک: pesasanpour@sbmu.ac.ir

 

سبزواری، امید

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

حوزه پژوهش: متابولیسم داروها و سموم، نانوتوکسیسیتی

شماره تماس: 02166494994

پست الکترونیک: omid@tums.ac.ir

وبگاه

Скачать

سلیمانی، مسعود

استاد دانشگاه تربیت مدرس

حوزه پژوهش: مهندسی بافت، سلول‌های بنیادی

شماره تماس: 02182884508

پست الکترونیک: soleim_m@modares.ac.ir

وبگاه

شکرگزار، محمدعلی

استاد انستیتو پاستور ایران

حوزه پژوهش: مهندسی بافت و نانوبیوتکنولوژی

شماره تماس: 02166492595

پست الکترونیک:  mashokrgozar@pasteur.ac.ir

 

Скачать

صمدی، علی

استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

تخصص: مهندسی بافت

حوزه پژوهش: مهندسی میکرومحیط‌های ترمیمی، ترمیم ریه، استخوان و پوست

شماره تماس: 02166165543

پست الکترونیک: ali.samadi@iums.ac.ir

 

 

Скачать

عسگری، رضا

استاد پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

حوزه پژوهش: خواص ترابردی و بس ذره‌ای دستگاه‌های الکترونی دوبعدی-اتم‌های فوق سرد

شماره تماس: 02122280692

پست الکترونیک: asgari@theory.ipm.ac.ir

وبگاه

Скачать

فرخی، مهدی

دانشیار انستیتو پاستور ایران

حوزه پژوهش: ساخت نانوذرات پلیمری

شماره تماس: 02164112358

پست الکترونیک: M_farokhi@pasteur.ac.ir

Скачать

قنبری، حسین

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

حوزه پژوهش: کاربرد نانو در مهندسی بافت و طب بازساختی

شماره تماس: 02143052201

پست الکترونیک: hghanbari@sina.tums.ac.ir

 

Скачать

محمودی، مرتضی

استادیار علوم پزشکی تهران، مربی هاروارد

حوزه پژوهش: نانوبیومواد

شماره تماس: 02122747238

پست الکترونیک: morteza.mahmoudi@gmail.com

Скачать

محمودی، نیاز محمد

هیأت علمی پژوهشگاه رنگ

حوزه پژوهش: نانوفناوری زیست محیطی، تصفیه آب و پساب با استفاده از فرآیندهای جذبی

شماره تماس: 02122969777

پست الکترونیک: mahmoodi@icrc.ac.ir

وبگاه

Скачать