فعالیت‌های آموزشی

فعالیت‌های آموزشی در مرکز علوم و فناوری نانو شامل موارد زیر است:

  1. اخذ مجوز قطعی دوره دکتری در سال 1384 از شورای دانشگاه و شورای گسترش و پذیرش 18 دوره دانشجوی دکترای علوم و فناوری نانو به تعداد 126 نفر که 70 نفر فارغ‌التحصیل شده‌اند و در حال حاضر 56 نفر دانشجوی دکتری مشغول به تحصیل هستند.

  2. اشتغال فارغ‌التحصیلان در حوزه علوم و فناوری نانو، از بین فارغ‌التحصیلان 29 نفر هیأت علمی در دانشگاه‌های داخل (2 نفر صنعتی شریف، 2 نفر تهران، 3 نفر شهید بهشتی، 2 نفر تربیت مدرس، 2 نفر خواجه نصیرالدین طوسی، 1 نفر کاشان، 1 نفر یزد، 1 نفر مازندران، 1 نفر گیلان، 2 نفر اصفهان، 2 نفر شیراز، 1 نفر چمران اهواز، 1 نفر مازندران، پژوهشکده کشاورزی، دانشگاه الزهرا) مشغول فعالیت هستند.

  3. تدوین و ارائه دوره‌های رسمی و کوتاه مدت مرتبط و انجام پروژه‌های میان رشته‌ای در حوزه علوم و فناوری نانو با همکاری اساتید از رشته‌های مختلف

  4. ارائه یک الگو برای همکاری و هم‌افزایی اساتید در داخل و خارج از دانشگاه، از 7 دانشکده در حوزه‌های تدریس، پژوهش و هدایت رساله‌ها (تعداد 42 نفر همکار) و همچنین پذیرش همکار از میان اساتید سایر دانشگاه‌ها و مراکز علمی در داخل و خارج از کشور (15 نفر)

  5. پذیرش بیش از 20 محقق پسادکتری در مرکز علوم و فناوری نانو

 

 

دوره دکتری
لیست دروس
برنامه ترم جاری
آیین نامه‌ها و فرم‌ها