پژوهشگران پسادکتری

احسنی، وصال

دکتری مهندسی زیر ساخت هوشمند از دانشگاه ایالتی آیوا آمریکا

تخصص: یادگیری عمیق، بینایی کامپیوتر، آنالیز داده‌های حجیم، ماشین‌های خودران

پست الکترونیک: vesal.ahsani@ee.sharif.edu

وبگاه

یادگیری عمیق، پردازش زبان طبیعی، بینایی کامپیوتر، آنالیز داده‌های نوین

ماشین‌های خودران، بیوانفورماتیک و ژنومیک

دانلود

حسینی، سید علی

تخصص: فناوری‌های ساخت نانو ادوات، مشخصه‌یابی نانومواد، طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های نهفته، توسعه برنامه‌های تحت وب

شماره تماس: 02166164148

پست الکترونیک: toseyyedali@gmail.com

 

دانلود

رفیعی فرد، نسیم

تخصص: ساخت نانوحسگرهای گاز بر پایه نانوساختارهای ناهمگون دو بعدی تیتانیوم تری سولفید/ گرافن

شماره تماس: 02166164148

پست الکترونیک: nasimrafie@gmail.com

دانلود

سیدریحانی، فاطمه

تخصص: تولید مواد بیوشیمیایی با ارزش افزوده از پسماندهای غذایی/کشاورزی

شماره تماس: 02166164148

پست الکترونیک: far.reihani@gmail.com

 

دانلود

شه دوست فرد، فائزه

دکتری تخصصی الکتروشیمی و پسادکتری نانوبایو الکتروشیمی

تخصص: طراحی و ساخت الکترود و حسگرهای زیستی

پست الکترونیک: F.Shahdost@gmail.com

طراحی میکروالکترودهای مغزی جهت سنجش نوروترنسمیترها

دانلود

شوشتری، لیلا

تخصص: سلول‌های خورشیدی نانوساختار، لایه نازک و نانوژنوراتورهای تریبوالکتریک، آشکارساز نوری

شماره تماس: 02166164148

پست الکترونیک: leyla.shooshtari@gmail.com 

دانلود

فرحمند، مریم

دکتری تخصصی فلسفه علم و فناوری

تخصص: علم و دین، منشاء حیات و تکامل بیولوژیکی انسان

پست الکترونیک: m.farahmand@sharif.edu

علوم و اخلاق شناختی

دانلود

وفایی، محدثه

تخصص: نانوبیوتکنولوژی، نانوبیوالکترونیک، سیستم‌های ثبت سیگنال‌های عصبی، آرایه‌های میکروالکترودی، نوروساینس

شماره تماس: 02166164148

پست الکترونیک: mvafaiee@yahoo.com

 

دانلود