درباره گروه

علوم و فناوری‌های زیستی به عنوان یک رکن مهم در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و کسب اقتدار برای کشورمان، با بکارگیری موجودات زنده و یا اجزای آن‌ها و یا سامانه‌های بیولوژیکی به تولید محصول و یا ارائه خدمات مورد نیاز بشر می‌پردازد. گسترش نفوذ این فناوری پیشرفته در عرصه‌های مختلف زندگی روزمره موجب شده که در اسناد ملی فرادستی از جمله سند چشم‌انداز ایران ۱۴۰۴ و نقشه جامع علمی کشور به عنوان یکی از چند فناوری راهبردی و اولویت‌دار کشور تعیین شود. با توجه به ماهیت چندرشته‌ای (Multidisciplinary) بودن این فناوری دارای ارزش افزوده، توسعه آن مستلزم همگرایی گرایش‌های علمی مختلف و بهره‌گیری از قابلیت‌های رشته‌های مهندسی است. گروه علوم و فناوری‌های زیستی با هدف اتصال رشته‌های علوم پایه به علوم مهندسی و در نهایت ورود آن‌ها به جریان صنعت کشور از پاییز 1400 در پژوهشکده جامع علوم و فناوری‌های همگرا آغاز به کار نمود. در برنامه‌های پیش رو علاوه بر تمرکز بر هم‌افزایی و همگرایی فعالیت‌های مرتبط اساتید و پژوهشگران در دانشگاه صنعتی شریف، در نظر است در سطح ملی و بین‌المللی با مراکز پژوهشی فعال در حوزه‌های مرتبط و طرح‌های کلان اولویت‌دار همکاری گردد.

 

اهداف گروه عبارتند از:

  • ایجاد و توسعه زیرساخت علمی و فناورانه در حوزه زیستی و سلولی-مولکولی

  • توسعه این دانش و فناوری با تأکید بر پژوهش‌های عمیق و میان رشته‌ای

  • ارتقاء سطح علمی افراد و گروه‌های متخصص در زمینه‌های مرتبط

  • ارائه خدمات مشاوره‌‌ای، آزمایشگاهی، آموزشی و صنعتی

  • حمایت از ارتباطات علمی ملی و بین‌المللی