اعضای شورای گروه

ابراهیم پور، رضا

مدیر گروه

دکتری علوم اعصاب شناختی از پژوهشگاه دانش‌های بنیادی (IPM)

مرتبه و سمت: استاد پژوهشکده جامع علوم و فناوری‌های همگرا دانشگاه صنعتی شریف

تخصص: علوم اعصاب شناختی

شماره تماس: 02166164142

پست الکترونیک: ebrahimpour@sharif.edu

وبگاه

علوم اعصاب شناختی، علوم اعصاب محاسباتی، مبانی عصبی تصمیم‌گیری، هوش مصنوعی، علوم اعصاب کاربردی

دانلود

بهزادی‌ پور، سعید

دکتری مهندسی مکانیک از دانشگاه واترلو کانادا

مرتبه و سمت: استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف، مدیر امور اعضا هیأت علمی

تخصص: رباتیک پزشکی

شماره تماس: 02166165542

پست الکترونیک: behzadipour@sharif.edu

وبگاه

ربات‌های توانبخشی، اسکلت بیرونی، توانبخشی هوشمند، توانبخشی عصبی محاسباتی

دانلود

ربیعی، حمیدرضا

نماینده گروه در شورا

دکتری تخصصی مهندسی برق و کامپیوتر از دانشگاه پردو آمریکا

مرتبه و سمت: استاد دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

تخصص: هوش مصنوعی و علوم داده

شماره تماس: 02166072500

پست الکترونیک: rabiee@sharif.edu

وبگاه

یادگیری ماشین آماری، تجزیه و تحلیل داده‌ها و شبکه‌های پیچیده با برنامه‌های کاربردی در شبکه‌های اجتماعی

سیستم‌های چند رسانه‌ای، حریم خصوصی ابری و اینترنت اشیاء، بیوانفورماتیک و شبکه‌های مغزی

دانلود

طاهری، علیرضا

دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

مرتبه و سمت: استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف، مدیر آزمایشگاه رباتیک اجتماعی و شناختی

تخصص: رباتیک اجتماعی و شناختی

شماره تماس: 02166165531

پست الکترونیک: artaheri@sharif.edu

وبگاه

رباتیک اجتماعی، رباتیک شناختی، تعامل انسان-ربات، هوش مصنوعی، کنترل، واسط‌های مغز-رایانه

دانلود

قاضی زاده، علی

دکتری مهندسی زیستی دانشگاه برکلی و یو سی سانفرانسیسکو آمریکا

مرتبه و سمت: استادیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

تخصص: علوم اعصاب

شماره تماس: 02166164364

پست الکترونیک: ghazizadeh@sharif.edu

وبگاه

حافظه، یادگیری، الکتروفیزیولوژی، اف ام ار ای، نخستینیان

دانلود