اطلاعیه‌ها

رویدادها

21 May 2022

چهارمین سمپوزیوم نوروساینس شریف در اسفند 1400 برگزار شد.

21 May 2022

سومین سمپوزیوم نوروساینس شریف در اسفند 1399 برگزار شد.

21 May 2022

اولین سمپوزیوم نوروساینس شریف در اسفند 1397 برگزار شد.