Responsive Image

"گروه سیستم‌های اطلاعات و علوم داده شریف" با تمرکز بر حوزه­‌های بنیادی و کاربردی میان رشته‌­ای و توسعه دانش و فناوری­‌های نوین علوم داده با محوریت نیازهای کشور، در جهت راهبردهای مؤثر در حوزه‌های پژوهش و فناوری در ابعاد ملی و بین‌المللی فعالیت می­‌نماید.

درباره گروه

یک متن دلخواه با توجه با موضوع مورد نظر خود در این بخش وارد کنید

افراد

یک متن دلخواه با توجه با موضوع مورد نظر خود در این بخش وارد کنید