دانش آموختگان
29
هیأت علمی شاغل در کشور
30
پسادکتری و شاغل در بخش خصوصی
21
هیأت علمی و محققان خارج از کشور
 تاریخ به روزرسانی: 28 آذر 1401
 

دانش آموختگان سال 1388

آشکاران، علی اکبر

عنوان پایان نامه: ساخت نانو ذرات به روش تخلیه قوس الکتریکی در محیط مایع و مشخصه‌یابی آن‌ها

اساتید راهنما: دکتر ایرجی زاد - دکتر مهدوی - دکتر قرآن نویس (مشاور)

تاریخ دفاع: 31 شهریور 1388

محل اشتغال: هیأت علمی دانشگاه میشیگان آمریکا

پست الکترونیک: ashkarra@msu.edu

Скачать

محمودی، مرتضی

عنوان پایان نامه: سنتز، شناسایی و اصلاح سطح نانو ذرات اکسید آهن با کاربرد زیستی

اساتید راهنما: دکتر سیم چی - دکتر ایمانی - دکتر باقری (مشاور)

تاریخ دفاع: 16 آبان 1388

 محل اشتغال: هیأت علمی دانشگاه میشیگان آمریکا

پست الکترونیک: morteza.mahmoudi@gmail.com

 

Скачать

دانش آموختگان سال 1389

اصغری شیوایی، حسین

عنوان پایان نامه: مطالعه سینتیک تبلور در مواد مغناطیسی نرم نانو بلورین از نوع فایمنت

اساتید راهنما: دکتر مداح حسینی - دکتر نوزاد - دکتر بیت الهی (مشاور)

تاریخ دفاع: 15 تیر 1389

محل اشتغال: هیأت علمی و معاون پژوهشی دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر

پست الکترونیک: shivaee.ha@gmail.com

Скачать

رحمان، مسعود

عنوان پایان نامه: رشد نانوساختارهای پلیمر / اکسید تیتانیم به روش خودآرایی لایه به لایه با هدف ساخت الکترودهای سلول فوتوالکتروشیمیایی

اساتید راهنما: دکتر تقوی نیا - دکتر شاهرخیان (مشاور)

تاریخ دفاع: 20 بهمن 1389

محل اشتغال: محقق دانشگاه University of California, Davis  آمریکا

پست الکترونیک: rahman.masoud@gmail.com

وبگاه

Скачать

ساسانپور، پژمان

عنوان پایان نامه: طراحی و ساخت سیستم نانوفوتونیکی تحریک میدان نزدیک جهت طیف سنجی نمونه‌های بیولوژیک

اساتید راهنما: دکتر رشیدیان - دکتر وثوقی

تاریخ دفاع: 16 شهریور 1389

محل اشتغال: هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

پست الکترونیک: pesasanpour@gmail.com

وبگاه

Скачать

قاسم پور، رقیه

عنوان پایان نامه: ساخت و مشخصه‌یابی لایه‌های حساس بر پایه نانوساختارهای هیبریدی CNT/WO3 و مطالعه خواص حسگر گاز هیدروژن توسط آن‌ها

اساتید راهنما: دکتر ایرجی زاد - دکتر تقوی نیا

تاریخ دفاع: 3 بمهن 1389

 محل اشتغال: هیأت علمی دانشگاه تهران

پست الکترونیک: ghasempour86@gmail.com

Скачать

قدیری، الهام

عنوان پایان نامه: فیبرهای نانوساختار تیتانیوم دی اکسید فعال در ناحیه مرئی برای حذف آلاینده‌ها در صنعت نفت و سلول‌های فتوولتایی رنگدانه‌ای / نیم رسانا

اساتید راهنما: دکتر تقوی نیا - دکتر آقابزرگ

تاریخ دفاع: 16 تیر 1389

محل اشتغال: هیأت علمی دانشگاه Wake Forest University

پست الکترونیک: ghadire@wfu.edu

Скачать

محمدپور، راحله

عنوان پایان نامه: ساخت و مشخصه‌یابی آرایه‌های منظم نانولوله‌ای اکسید تیتانیوم جهت استفاده در سلول‌های خورشیدی

اساتید راهنما: دکتر ایرجی زاد - دکتر دولتی - دکتر تقوی نیا (مشاور)

تاریخ دفاع: 24 تیر 1389

محل اشتغال: هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف

پست الکترونیک: mohammadpour@sharif.edu

وبگاه

Скачать

منتظری هدش، عباس

عنوان پایان نامه: بررسی رفتار مکانیکی کامپوزیت‌های پلیمری تقویت شده با نانولوله‌های کربنی با استفاده از روش‌های مدلسازی چند مقیاسی

اساتید راهنما: دکتر نقدآبادی - دکتر رفیعی تبار

تاریخ دفاع: 24 مرداد 1389

محل اشتغال: هیأت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

پست الکترونیک: a_montazeri@kntu.ac.ir

وبگاه

Скачать

پهلوانی، لادن

عنوان پایان نامه: بررسی خواص الاستیک وابسته به سایز اجسام فوق کوچک در معرض اینکلوژن‌ها یا ناهمگنی‌های نانومتری

استاد راهنما: دکتر محمدی شجاع

تاریخ دفاع: 29 آذر 1389

 محل اشتغال: محقق در فرانسه

پست الکترونیک: ladanplvn@yahoo.com

Скачать

دانش آموختگان سال 1390

بسیا، عظیم بردی

عنوان پایان نامه: بررسی مودهای ارتعاشی ساختارهای پروتئین‌های غشائی با استفاده از مدل شبکه کشسان

اساتید راهنما: دکتر اجتهادی - دکتر مباشری - دکتر نقدآبادی (مشاور)

تاریخ دفاع: 2 شهریور 1390

محل اشتغال: محقق در هلند

پست الکترونیک: azim.besya@umu.se

وبگاه

Скачать

تمجید، الناز

عنوان پایان نامه: تأثیر اندازه ذرات بیوگلاس و شکل نانوساختارهای تیتانیا بر زیست فعالی سینتیک رشد بافت در داربست‌های سه بعدی پلی کاپرولاکتونی با ساختار حفرات کنترل شده تولیدی به روش چاپ سه بعدی

اساتید راهنما: دکتر باقری - دکتر وثوقی

تاریخ دفاع: 15 تیر 1390

محل اشتغال: هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

پست الکترونیک: tamjid@modares.ac.ir

وبگاه

Скачать

دلاوری، حمید

عنوان پایان نامه: طراحی و سنتز نانو ذرات مغناطیسی Ni - Zn برای کاربرد در هایپرترمیا

اساتید راهنما: دکتر مداح حسینی - دکتر سیم چی (مشاور)

تاریخ دفاع: 13 اسفند 1390

محل اشتغال: هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

پست الکترونیک: hamid.delavari@modares.ac.ir

وبگاه

Скачать

صمدپور، محمود

عنوان پایان نامه: ساخت و مشخصه‌یابی سلول‌های خورشیدی حساس شده با رنگدانه‌های آلی و نقاط کوانتوم ( بر پایه کادمیم) با استفاده از لایه‌های نانوساختار تیتانیوم اکسید

اساتید راهنما: دکتر ایرجی زاد - دکتر تقوی نیا

تاریخ دفاع: 6 آذر 1390

محل اشتغال: هیأت علمی دانشگاه خواجه نصیر

پست الکترونیک: samadpoormahmood@gmail.com

Скачать

ضرابی، علی

عنوان پایان نامه: سنتز و ارزیابی فرا مولکول‌های نانوساختار سایکلودکسترین / پلی گلیسرول با کاربرد دارورسانی کنترل شده

اساتید راهنما: دکتر وثوقی - دکتر عادلی - دکتر شکرگزار (مشاور)

تاریخ دفاع: 9 آذر 1390

محل اشتغال: هیأت علمی دانشگاه Istinye ترکیه

پست الکترونیک: Zarrabi_a@yahoo.com

وبگاه

Скачать

دانش آموختگان سال 1391

خسروی، آرزو

عنوان پایان نامه: سنتز و ارزیابی پایداری نانوذرات تک آنزیم به منظور استفاده در فرآیندهای آنزیمی

اساتید راهنما: دکتر وثوقی - دکتر شاهرخیان - دکتر عالم زاده (مشاور)

تاریخ دفاع: 14 بهمن 1391

محل اشتغال: عضو هيأت علمی دانشگاه آزاد خمینی شهر

پست الکترونیک: Arezoo.khosravi@yahoo.com

Скачать

سهرابی، ابوذر

عنوان پایان نامه: رسوب الکتروشیمیایی پوشش‌های نانوکامپوزیتی Ni-SiC

اساتید راهنما: دکتر دولتی - دکتر قربانی (مشاور)

تاریخ دفاع: 2 اسفند 1391

محل اشتغال: مدیرعامل شرکت راصد توسعه فن آوری‌های پیشرفته

پست الکترونیک: sohananotech@gmail.com

Скачать

شاه منصوری، افسانه

عنوان پایان نامه: طراحی سیستم نانوفتونیکی بر مبنای پلاسمون‌های سطحی به منظور شناسایی نمونه‌های بیولوژیک

اساتید راهنما: دکتر رشیدیان - دکتر وثوقی - دکتر شاهرخیان (مشاور)

تاریخ دفاع: 19 شهریور 1391

محل اشتغال: محقق پسادکتری دانشگاه صنعتی شریف

پست الکترونیک: ashahmansouri@yahoo.com

Скачать

شریفی، نفیسه

عنوان پایان نامه: ساخت ساختارهای پلاسمونیک و بررسی تأثیر پلاسمون سطحی آن‌ها بر عملکرد سلول‌های خورشیدی

اساتید راهنما: دکتر تقوی نیا - دکتر ایرجی زاد

تاریخ دفاع: 17 آبان 1391

محل اشتغال: هیأت علمی دانشگاه کاشان

پست الکترونیک: sharifi@kashanu.ac.ir

وبگاه

Скачать

صدوقی، گلناز

عنوان پایان نامه: ساخت و بهینه‌سازی سلول‌های خورشیدی رنگدانه‌ای جامد بر پایه فوتوالکترودهای نانوساختاری تیتانیوم دی اکسید و قلع دی اکسید

اساتید راهنما: دکتر ایرجی زاد - دکتر تقوی نیا

تاریخ دفاع: 28 آذر 1391

محل اشتغال: پژوهشگر در انگلیس

پست الکترونیک: golnaz.sadoughi@physics.ox.ac.uk

Скачать

قلی زاده، اعظم

عنوان پایان نامه: بررسی رفتار حسگرهای زیستی الکتروشیمیایی بر پایه نانو لوله‌های کربنی عمودی

اساتید راهنما: دکتر شاهرخیان - دکتر ایرجی زاد - دکتر مهاجرزاده و دکتر وثوقی (مشاور)

تاریخ دفاع: 12 مهر 1391

محل اشتغال: محقق پسادکتری در آمریکا 

پست الکترونیک: azam.gholizadeh@gmail.com

Скачать

دانش آموختگان سال 1392

اسفندیار، علی

عنوان پایان نامه: ساخت و بررسی خواص الکتریکی نانوساختارهای هیبریدی گرافین - MOx برای کاربرد حسگرهای گاز

اساتید راهنما: دکتر ایرجی زاد - دکتر اخوان - دکتر غلامی (مشاور)

تاریخ دفاع: 30 شهریور 1392

محل اشتغال: هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف

پست الکترونیک: ali.ph.esfandiar@gmail.com

Скачать

بهاری، یاسر

عنوان پایان نامه: رسوب الکترو شیمیایی نانو لوله‌های طلا در قالب‌های متخلخل

اساتید راهنما: دکتر قربانی - دکتر دولتی - دکتر وثوقی (مشاور)

تاریخ دفاع: 31 شهریور 1392

محل اشتغال: هیأت علمی دانشگاه گیلان

پست الکترونیک: yaser_bahari@yahoo.com

Скачать

صادقی، محسن

عنوان پایان نامه: شبیه‌سازی رفتار فیزیکی آب در داخل نانو لوله‌های کربنی

استاد راهنما: دکتر پارسافر

تاریخ دفاع: 12 شهریور 1392

محل اشتغال: محقق در آلمان

پست الکترونیکmohsensadeghy@gmail.com

Скачать

صمدی امین، مرصع

عنوان پایان نامه: ساخت و مشخصه‌یابی نانو الیاف کامپوزیتی Zno با روش الکتروریسی به منظور کابرد فتوکاتالیزی

اساتید راهنما: دکتر مشفق - دکتر پورجوادی

تاریخ دفاع: 17 تیر 1392

محل اشتغال: هيأت علمی دانشگاه الزهرا

پست الکترونیک: Samadi88@gmail.com

Скачать

عظمائیان، معصومه

عنوان پایان نامه: نانو کامپوزیت پلیمری یونی-فلزی، شبیه‌سازی چند مقیاسی، ساخت و مشخصه‌یابی مکانیکی

اساتید راهنما: دکتر نقدآبادی - دکتر ایرجی زاد - دکتر اجتهادی (مشاور)

تاریخ دفاع: 20 بهمن 1392

محل اشتغال: هیأت علمی در WTAMU آمریکا

پست الکترونیکozmaian83@gmail.com

Скачать

فتحی زاده، آرمان

عنوان پایان نامه: شبیه‌سازی دینامیک مولکولی درشت دانه‌ی نانو مکانیک DNA

اساتید راهنما: دکتر اجتهادی - دکتر خویی (مشاور)

تاریخ دفاع: 15 تیر 1392

محل اشتغال: محقق در آمریکا

پست الکترونیک: fatizadeh@gmail.com

Скачать

دانش آموختگان سال 1393

احتسابی، حمیده

عنوان پایان نامه: سنتز و مشخصه‌یابی نانو ذرات Tio2 در کاربرد ازدیاد برداشت از مخازن نفتی

اساتید راهنما: دکتر تقی خانی - دکتر احدیان - دکتر وثوقی (مشاور)

تاریخ دفاع: 14 دی 1393

محل اشتغال: هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی 

پست الکترونیکh_ehtesabi@sbu.ac.ir

Скачать

جوکار، عفت

عنوان پایان نامه: ساخت و مطالعه ابرخازن‌های مبتنی بر نانو کامپوزیت‌های گرافنی

اساتید راهنما: دکتر ایرجی زاد - دکتر شاهرخیان

تاریخ دفاع: 12 اسفند 1393

محل اشتغال: محقق در دانشگاه تایوان 

پست الکترونیکEfatjokar@gmail.com

Скачать

حسینی، زهرا

عنوان پایان نامه: جابه‌جا کردن طیف نور فرودی با استفاده از فسفرها جهت بهبود علمکرد سلول‌های خورشیدی رنگدانه‌ای

اساتید راهنما: دکتر تقوی نیا - دکتر مهرانی

تاریخ دفاع: 9 شهریور 1393

محل اشتغال: هیأت علمی دانشگاه شیراز

پست الکترونیکs.hoseini@gmail.com

Скачать

شیدپور، رضا

عنوان پایان نامه: ساخت و مشخصه‌یابی نانوکاتالیست Au/ZnO و فوتوکاتالیست اکسید روی در مطالعه اکسیداسیون بنزیل الکل و متیلن بلو

اساتید راهنما: دکتر وثوقی - دکتر سیم چی

تاریخ دفاع: 23 آذر 1393

محل اشتغال: محقق در دانشگاه کالیفرنیا

پست الکترونیکrezashidpoor@gmail.com

Скачать

فردین دوست، سمیه

عنوان پایان نامه: ساخت و مطالعه تشدیدگرهای الکتریکی و الکترومکانیکی بر پایه نانو ساختارها و بررسی خواص حسگری

اساتید راهنما: دکتر ایرجی زاد - دکتر سروری - دکتر مهاجرزاده (مشاور)

تاریخ دفاع: 16 اسفند 1393

محل اشتغال: پسادکتری در کانادا

پست الکترونیکsomayyefardin@gmail.com

Скачать

دانش آموختگان سال 1394

اسدیان، الهام

عنوان پایان نامه: سنتز نانوساختارهای هیبریدی گرافنی و کاربرد آن‌ها در طراحی و ساخت حسگرهای الکتروشیمیایی جهت اندازه گیری‌های دارویی و زیستی

اساتید راهنما: دکتر شاهرخیان - دکتر ایرجی زاد - دکتر مهاجرزاده (مشاور)

تاریخ دفاع: 4 بهمن 1394

محل اشتغال: هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

پست الکترونیکe.asadian@yahoo.com

Скачать

بهروزنژاد، فاطمه

عنوان پایان نامه: سلول‌های خورشیدی با ساختار مونولیت و جاذب رنگدانه یا پروسکایت

اساتید راهنما: دکتر تقوی نیا - دکتر محمدپور

تاریخ دفاع: 28 بهمن 1394

محل اشتغال: پسادکتری صنعتی شریف

پست الکترونیکbehrouznejad@gmail.com

Скачать

حجار، زینب

عنوان پایان نامه: ساخت و ارزیابی عملکرد کاتالیست‌ها بر پایه نانوساختارهای کربنی جهت فرآیند گوگردزدایی هیدروژنی از محصولات نفتی پالایشگاه

اساتید راهنما: دکتر کاظمینی - دکتر شاهرخیان - دکتر رشیدی - دکتر بزمی (مشاور)

تاریخ دفاع: 21 بهمن 1394

محل اشتغال: هیأت علمی پژوهشگاه صنعت نفت

پست الکترونیکHajjarz1@gmail.com

Скачать

خیرآبادی، ملیحه

عنوان پایان نامه: سنتز و خواص مکانیکی و رئولوژیکی هیدروژل‌های درهم فرورفته نانو کامپوزیتی با استفاده از نانوساختارها

اساتید راهنما: دکتر باقری - دکتر کبیری - دکتر پورجوادی (مشاور)

تاریخ دفاع: 30 شهریور 1394

محل اشتغال: پژوهشگر بخش دارویی

پست الکترونیکmalihe.kh82@gmail.com

 

Скачать

زارع بیدکی، حکیمه

عنوان پایان نامه: ساخت نقاط کوانتومی کادمیم تلوراید به منظور کاربرد در دیودهای نورتاب

اساتید راهنما: دکتر اخوان - دکتر تقوی نیا

تاریخ دفاع: 17 خرداد 1394

محل اشتغال: هیأت علمی دانشگاه یزد

پست الکترونیکhakimeh_146@yahoo.com

Скачать

پیرهادی تواندشتی، ناهید

عنوان پایان نامه: تهیه و بررسی پوشش‌های خود ترمیم کننده با استفاده از نانو مخازن پلیمری حاوی بازدارنده خوردگی

اساتید راهنما: دکتر قربانی - دکتر شجاعی

تاریخ دفاع: 8 شهریور 1394

محل اشتغال: هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات تهران

پست الکترونیکnahidpirhady@yahoo.com

Скачать

دانش آموختگان سال 1395

اسماعیلی، الهه

عنوان پایان نامه: طراحی و ساخت زیست حسگر میکروفلوئیدیک به روش ثبت هدایت شده با DNA

اساتید راهنما: دکتر وثوقی - دکتر سلیمانی - دکتر شاملو

تاریخ دفاع: 12 بهمن 1395

محل اشتغال: هیأت علمی مرکز تحقیقات فناوری بن یاخته

پست الکترونیک: Esmaeili1364@yahoo.com

 

 

Скачать

باوی، امید

عنوان پایان نامه: بررسی مکانیسم عملکرد نانوکانال‌های یونی زیستی فعال شونده با تحریک مکانیکی

اساتید راهنما: دکتر وثوقی - دکتر جمالی - دکتر نقدآبادی

تاریخ دفاع: 3 مهر 1395

 محل اشتغال: هیأت علمی دانشگاه صنعتی شیراز

پست الکترونیک: omidbavi@yahoo.com

 

Скачать

برون، ژوبین

عنوان پایان نامه: مدلسازی رفتار حسگری نانو ساختارهای سیستم دی اکسید قلع- منواکسید مس برای شناسایی گاز سولفید هیدروژن

اساتید راهنما: دکتر قربانی - دکتر موسوی - دکتر محمدپور

تاریخ دفاع: 28 دی 1395

پست الکترونیک: Zhoobin_boroon@yahoo.com

 

Скачать

تمثیلیان، یوسف

عنوان پایان نامه: فرآیند هوشمند ازدیاد برداشت نفت به کمک نانوذرات پلیمری حساس به دما

اساتید راهنما: دکتر رمضانی - دکتر ایت الهی - دکتر مسیحی (مشاور)

تاریخ دفاع: 14 شهریور 1395

محل اشتغال: هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

پست الکترونیک: tamsilian@gmail.com

 

Скачать

دهنوی، سید محسن

عنوان پایان نامه: مطالعات تجربی اثر افزایش نانوذرات در جداسازی و تخلیص آلفا - آمیلاز با تکیه بر توزیع پذیری آن در سامانه‌های دو فازی-ابی حاوی پلیمر و نمکی

اساتید راهنما: دکتر وثوقی - دکتر پازکی

تاریخ دفاع: 12 تیر 1395

 محل اشتغال: عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، معاون تولید و تجاری‌سازی ستاد زیست و فناوری

پست الکترونیک: Mohsendehnavi2002@yahoo.com

 

Скачать

شعبان، معصوم

عنوان پایان نامه: سنتز نانو ساخنارهای هسته - پوسته حاوی کوپلیمرهای اصلاح شده با بلوک‌های آبگریز به عنوان هسته جهت ازدیاد برداشت نفت

اساتید راهنما: دکتر رمضانی - دکتر احدیان

تاریخ دفاع: 24 شهریور 1395

محل اشتغال: محقق در آلمان

پست الکترونیک: Masoomshaban66@gmail.com

 

Скачать

صدیقی، رحیمه

عنوان پایان نامه: ساخت و بهینه‌سازی سلول‌های خورشیدی بر پایه پروسکایت‌های هیبریدی آلی معدنی

اساتید راهنما: دکتر تقوی نیا - دکتر تاج آبادی

تاریخ دفاع: 16 اسفند 1395

محل اشتغال: محقق پسادکتری دانشگاه صنعتی شریف - شرکت شریف سولار

پست الکترونیک: rahimehsadighi@yahoo.com

 

Скачать

دانش آموختگان سال 1396

خفاجی، منا

عنوان پایان نامه: مطالعه و بررسی تجربی تلفیق روش‌های هایپرترمیا و شیمی درمانی به منظور بهبود کارایی در درمان سرطان

اساتید راهنما: دکتر وثوقی - دکتر هرمزی نژاد - دکتر دیناروند

تاریخ دفاع: 3 مهر 1396

پست الکترونیک: mona_khafajy@yahoo.com

 

Скачать

شوشتری، لیلا

عنوان پایان نامه: ساخت و بررسی سلول‌های خورشیدی نانو ساختار بر پایه اکسید مس

اساتید راهنما: دکتر ایرجی زاد - دکتر محمدپور

تاریخ دفاع: 2 اسفند 1396

 محل اشتغال: محقق پسادکتری دانشگاه صنعتی شریف

پست الکترونیک: leyla.shooshtari@gmail.com

 

Скачать

محمودی فر، متین

عنوان پایان نامه: طراحی و ساخت زیست حسگرهای میکروفلوئیدکی بر پایه داربست‌های نانو لیفی اصلاح شده به منظور شناسایی زیست شناساگرها

اساتید راهنما: دکتر وثوقی - دکتر سلیمانی - دکتر صعودی

تاریخ دفاع: 14 تیر 1396

 محل اشتغال: هیأت علمی پژوهشگاه ملی ژنتیک

پست الکترونیک: matinmahmodifard@yahoo.com

 

Скачать

دانش آموختگان سال 1397

جعفری، سمیه

عنوان پایان نامه: کاربرد روش ترکیبی MD-DPD برای تحلیل عملکرد حسگرهای نانو ساختار

اساتید راهنما: دکتر دربندی - دکتر سعیدی - دکتر نقدآبادی (مشاور)

تاریخ دفاع: 30 بهمن 1397

پست الکترونیک: Jafari.somaye@gmail.com

 

Скачать

حقیقی رکنی، مریم

عنوان پایان نامه: کاربرد لایه نانوساختار SnS2 بعنوان لایه انتقال دهنده الکترون در سلول‌های خورشیدی پروسکایتی

اساتید راهنما: دکتر مهدوی - دکتر تقوی نیا - دکتر محمدپور (مشاور)

تاریخ دفاع: 3 شهریور 1397

محل اشتغال: پسادکتری دانشگاه امیرکبیر

پست الکترونیک: Maryam.haghighi22@gmail.com

Скачать

خدرلو، خدیجه

عنوان پایان نامه: عبورناپذیری اکسیژن در فیلم‌های فعال/ غیرفعال نانوکامپوزیتی بر پایه پلی اتیلن

اساتید راهنما: دکتر باقری - دکتر شجاعی

تاریخ دفاع: 26 شهریور 1397

محل اشتغال: محقق در آمریکا

پست الکترونیک: Khadijeh.khederlou@gmail.com

Скачать

مشحون، سارا

عنوان پایان نامه: بررسی عملکرد الکترود کربنی قابل پرینت برای سلول خورشیدی پروسکایت و کلکوژنید

اساتید راهنما: دکتر تقوی نیا - دکتر محمدپور - دکتر تاج آبادی

تاریخ دفاع: 13 آذر 1397

محل اشتغال: پسا دکتری دانشگاه صنعتی شریف

پست الکترونیک: mashhoun@ncl.sharif.ir

Скачать

مولوی، حسین

عنوان پایان نامه: تهیه و مشخصه‌یابی غشاهای کامپوزیتی بر پایه چارچوب‌های فلز – آلی / پلی یورتان اکریلاتی به منظور جداسازی کربن دی اکسید از نیتروژن

اساتید راهنما: دکتر شجاعی - دکتر موسوی

تاریخ دفاع: 29 خرداد 1397

محل اشتغال: عضو هیأت علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

پست الکترونیک: Molavi_Hossein@mehr.sharif.ir

 

Скачать

ناصری، آمنه

عنوان پایان نامه: طراحی و سنتز نانوالیاف کامپوزیتی بر پایه فوتوکاتالیست ZnO با ساختار Z-Scheme در تخریب آلاینده‌های آلی

اساتید راهنما: دکتر مشفق - دکتر پورجوادی - دکتر محمودی (مشاور)

تاریخ دفاع: 11 آذر 1397

محل اشتغال: هيأت علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران 

پست الکترونیک: a.nasseri@abrii.ac.ir

Скачать

دانش آموختگان سال 1398

آسن، پروین

عنوان پایان نامه: ساخت ابر خازن‌های هیبریدی مبتنی بر گرافن- پلیمرهای هادی و برخی اکسیدها و سولفیدهای فلزی و بررسی رفتار الکتروشیمیایی آن‌ها

اساتید راهنما: دکتر شاهرخیان - دکتر ایرجی زاد

تاریخ دفاع: 24 تیر 1398

محل اشتغال: پسادکتری دانشگاه صنعتی شریف

پست الکترونیک: asenparvin@gmail.com

Скачать

برزگر، مریم

عنوان پایان نامه: رشد ساختارهای دو بعدی مولیبدن دی سولفید به منظور کاربرد در حسگرهای گاز

اساتید راهنما: دکتر ایرجی زاد - دکتر عسگری

تاریخ دفاع: 25 آذر 1398

محل اشتغال: محقق در آمریکا

پست الکترونیک: Maryambarzegar1985@gmail.com

Скачать

جان نثاری، مرضیه

عنوان پایان نامه: سنتز گرافین- نانوحباب و بررسی اثر هم افزایی بالقوه‌ی آن‌ها بر سلول‌های باکتریایی

اساتید راهنما: دکتر اخوان - دکتر مداح حسینی - دکتر بخشی (مشاور)

تاریخ دفاع: 7 مهر 1398

محل اشتغال: پسادکتری در فنلاند

پست الکترونیک: Mjannesari2000@gmail.com

Скачать

رفیعی فرد، نسیم

عنوان پایان نامه: ساخت نانوحسگرهای گاز بر پایه نانوساختارهای ناهمگون دو بعدی تیتانیوم تری سولفید/ گرافن

اساتید راهنما: دکتر ایرجی زاد - دکتر ساسانپور - دکتر اسفندیار (مشاور)

تاریخ دفاع: 3 اسفند 1398

محل اشتغال: پسادکتری دانشگاه صنعتی شریف

پست الکترونیک: nasimrafie@gmail.com

Скачать

زندی، نوشین

عنوان پایان نامه: ساخت و ارزیابی برون و درون تنی سامانه‌های بیوپرینت شده و نانولیفی هسته- پوسته حاوی نانوذرات زیست

اساتید راهنما: دکتر سیم چی - دکتر شکرگزار - دکتر تمجید (مشاور)

تاریخ دفاع: 14 آبان 1398

محل اشتغال: پسادکتری دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی

پست الکترونیک: nzandi@ncsu.edu

Скачать

شریعتی، محسن

عنوان پایان نامه: طراحی و توسعه حسگر زیستی امپدانس DNA ویروس پاپیلومای انسانی بر پایه نانولوله‌های طلا

اساتید راهنما: دکتر قربانی - دکتر ساسانپور

تاریخ دفاع: 23 تیر 1398

محل اشتغال: محقق جهاد دانشگاهی شهید بهشتی

پست الکترونیک: shariatimohsen@hotmail.com

Скачать

ضرغامی، وحید

عنوان پایان نامه: پوشش‌های نانوکامپوزیتی زیست فعال حاوی فاکتورهای آنتی باکتریال با قابلیت رهایش کنترل شده بر روی کاشتنی‌های استخوانی

اساتید راهنما: دکتر قربانی - دکتر شکرگزار - دکتر پوشنگ باقری (مشاور)

تاریخ دفاع: 29 دی 1398

محل اشتغال: قائم مقام تحقیقات فناوری دانشگاه آزاد اسلامی

پست الکترونیک: zarghami.mse@gmail.com

Скачать

محرابی متین، بهاره

عنوان پایان نامه: تهیه و بررسی خازن‌های الکتروشیمیایی انعطاف‌پذیر نانو کامپوزیتی بر پایه ساختارهای گرافنی و هیدروکسیدهای دولایه نیکل/کبالت و منگنز مولیبدات

اساتید راهنما: دکتر شاهرخیان - دکتر ایرجی زاد

تاریخ دفاع: 11 شهریور 1398

محل اشتغال: بخش خصوصی

پست الکترونیک: Bahar.mehrabi83@yahoo.com

Скачать

وفایی، محدثه

عنوان پایان نامه: طراحی سیستم مشخصه‌یابی الکتروفیزیولوژی سلول‌های زیستی بر مبنای استفاده از الکترودهای نانوساختار

اساتید راهنما: دکتر وثوقی - دکتر ساسانپور - دکتر محمدپور

تاریخ دفاع: 28 آبان 1398

محل اشتغال: پسادکتری دانشگاه صنعتی شریف

پست الکترونیک: mvafaiee@yahoo.com

Скачать

دانش آموختگان سال 1399

رهنمایی، سید یحیی

عنوان پایان نامه: اصلاح فیزیکی و شیمیایی سطح تیتانیوم توسط مواد نانوساختار و ارزیابی مشخصه‌های زیستی برای استفاده در کاشتنی‌های بافت استخوان

اساتید راهنما: دکتر باقری - دکتر وثوقی - دکتر صمدی

تاریخ دفاع: 15 شهریور 1399

محل اشتغال: مجموعه های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

پست الکترونیک: s.y_rahnamaee@yahoo.com

Скачать

صداقت حور، ستوده

عنوان پایان نامه: سنتز و بررسی بازیابی جاذب‌های کربنی نانوساختار به منظور گوگرد زدایی از مشتقات نفتی

اساتید راهنما: دکتر آیت الهی - دکتر احدیان - دکتر جعفریان

تاریخ دفاع: 28 بهمن 1399

محل اشتغال: محقق در آمریکا

پست الکترونیک: sotoodehsedaghat@yahoo.com

Скачать

عبادی، فیروزه

عنوان پایان نامه: بررسی نقش لایه‌ها و سطوح مشترک در پایداری سلول‌های خورشیدی نانوساختاری پروسکایتی

اساتید راهنما: دکتر تقوی نیا - دکتر محمدپور

تاریخ دفاع: 15 مهر 1399

محل اشتغال: محقق در سوئیس

پست الکترونیک: firoozehebadi@yahoo.com

Скачать

علیزاده، امید

عنوان پایان نامه: ساخت و مشخصه‌یابی نانو کامپوزیت کربن-گرافن با خاصیت مغناطیسی به عنوان جاذب

اساتید راهنما: دکتر مداح حسینی - دکتر پورجوادی - دکتر بهرامیان (مشاور)

تاریخ دفاع: 28 مرداد 1399

پست الکترونیک: omidalizadeh57@gmail.com

Скачать

مفیدی، سیده مهسا

عنوان پایان نامه: شبیه‌سازی دینامیک مولکولی حرکت نانوخودرو روی ساختارهای کربنی

اساتید راهنما: دکتر نجات - دکتر اجتهادی

تاریخ دفاع: 6 مهر 1399

محل اشتغال: محقق در آمریکا

پست الکترونیک: mahsa_mofidi@yahoo.com

Скачать

نیکزاد الحسینی، سید محمدجواد

عنوان پایان نامه: ساخت و مشخصه‌یابی لایه‌های رسانای شفاف و انعطاف‌پذیر بر پایه نانوالیاف مس

اساتید راهنما: دکتر صدرنژاد - دکتر مهدوی

تاریخ دفاع: 30 شهریور 1399

محل اشتغال: بخش خصوصی، شرکت دانش بنیان

پست الکترونیک: mjnikzad@gmail.com

Скачать

کیانپور، غزال

عنوان پایان نامه: ساخت نانوکامپوزیت هیبریدی PU/POSS/TiO2 جهت مهندسی باقت عروق با ویژگی‌های مکانیکی و خون سازگاری بهبود یافته

اساتید راهنما: دکتر باقری - دکتر پورجوادی - دکتر قنبری

تاریخ دفاع: 7 مهر 1399

پست الکترونیک: kianpoorg@yahoo.com

Скачать

یوسفی، مهدیه

عنوان پایان نامه: مشخصه‌یابی، ساخت، و بهبود خواص اپتیکی الکترونیکی نانو صفحات نیمه رسانای g-C3N4 برای تصفیه‌ی آب

استاد راهنما: دکتر مشفق

تاریخ دفاع: 1 مهر 1399

پست الکترونیک: mahdieh.yousefi@gmail.com

Скачать

دانش آموختگان سال 1400

احمدوند، حسن

عنوان پایان نامه: ساخت و مشخصه‌یابی نانوساختارهای دو بعدی تنگستن دی سولفاید برای کاربردهای حسگری گاز

اساتید راهنما: دکتر ایرجی زاد - دکتر محمدپور

تاریخ دفاع: 28 شهریور 1400

پست الکترونیک: ahmadvand@alum.sharif.ir

 

Скачать

اژه ای، فائزه

عنوان پایان نامه: ساخت الکترودهای شبه گرافینی به منظور استفاده در حسگری الکتروشیمیایی DNA

اساتید راهنما: دکتر محمدپور - دکتر اخوان - دکتر ساسانپور - دکتر شکرگزار (مشاور)

تاریخ دفاع: 31 شهریور 1400

پست الکترونیک: Faezeh_ejei@yahoo.com

 

Скачать

حسن نیا، سعید

عنوان پایان نامه: کاهش محتوی ترکیبات گوگردی موجود در خوراک مدل محصولات نفتی با استفاده از فرآیند اکسایشی در حضور نانوکاتالیست های W-MO بر پایه ساختارهای کربنی

اساتید راهنما: دکتر کاظمینی - دکتر مراد رشیدی - دکتر حجار (مشاور)

تاریخ دفاع: 21 آذر 1400

پست الکترونیک: Hasanniasaeed69@yahoo.com

 

Скачать

حسینی، سید علی

عنوان پایان نامه: بررسی خواص حسگری ساختارهای دو بعدی بر پایه قلع

اساتید راهنما: دکتر ایرجی زاد - دکتر مهدوی

تاریخ دفاع: 7 مهر 1400

محل اشتغال: پسادکتری دانشگاه صنعتی شریف

پست الکترونیک: toseyyedali@gmail.com

 

Скачать

حیدری، مریم

عنوان پایان‌نامه: ساخت و بهینه‌سازی لایه‌های کالکوژنی چندجزئی بر پایه مس با استفاده از جوهر کلوئیدی با هدف کاربرد در سلول‌های خورشیدی نانوساختار

اساتید راهنما: دکتر مهدوی - دکتر تقوی نیا

تاریخ دفاع: 7 اسفند 1400

پست الکترونیک: h.ceram91@yahoo.com

 

Скачать

خدایی، آذین

عنوان پایان نامه: ساخت داربست‌های نانوکامپوزیت مغناطیسی به روش الکتروریسی و بررسی رفتار رهایش دارو

اساتید راهنما: دکتر باقری - دکتر مداح حسینی

تاریخ دفاع: 30 خرداد 1400

محل اشتغال: محقق در هلند

پست الکترونیک: Azin.khodaei@gmail.com

 

Скачать

خسروشاهی، روح‌اله

عنوان پایان نامه: ساخت نانوذرات کلوئیدی کالکوپیریت جهت لایه نشانی لایه نازک یکنواخت با هدف کاربرد در سلول‌های خورشیدی

اساتید راهنما: دکتر تقوی نیا - دکتر باقرزاده

تاریخ دفاع: 29 آبان 1400

پست الکترونیک: Rk.metaleng@gmail.com

 

Скачать

ریاحی، زهره

عنوان پایان نامه: کنترل اتمسفر از طریق بکارگیری نانوساختارهای اصلاح شده در فیلم‌های پلی اتیلنی نانو کامپوزیتی برای کاربرد بسته‌بندی

اساتید راهنما: دکتر باقری - دکتر پیرچراغی - دکتر محمدپور (مشاور)

تاریخ دفاع: 27 بهمن 1400

محل اشتغال: پسادکتری در کره جنوبی

پست الکترونیک: Riahi.eme@gmail.com

 

Скачать

سادات موسوی، درسا

عنوان پایان نامه: تهیه‌ی نانوساختارهای کامپوزیتی بر پایه‌ی گرافن آلائیده شده با نیتروژن و مخلوط اکسیدهای برخی فلزات واسطه و کاربرد آن‌ها در مطالعات الکتروشیمیایی آزادسازی اکسیژن

اساتید راهنما: دکتر شاهرخیان - دکتر ایرجی زاد

تاریخ دفاع: 22 اسفند 1400

پست الکترونیک: dorsamousavi67@gmail.com

 

Скачать

طالبی، مجید

عنوان پایان نامه: مطالعه و ساخت الکترودهای نانوساختار کربنی اصلاح شده به منظور کاربرد در فرایندهای یون زدایی خازنی CDI

اساتید راهنما: دکتر احدیان - دکتر شاهرخیان

تاریخ دفاع: 3 مهر 1400

پست الکترونیک: majidtchem@gmail.com

 

Скачать

عرب بافرانی، حمیدرضا

عنوان پایان نامه: بررسی اثر مورفولوژی و فصل مشترک نانوساختار سه لایه‌ای Ni/Tio2/CNT در عملکرد قطعه مقاومت حافظه‌ای memristor

Скачать

قرشی، مریم السادات

عنوان پایان نامه: سنتز نانوذرات تبدیل به بالای پوشش داده شده با تیتانیا با قابلیت کاربرد برای درمان فتودینامیک تحت تابش در محدوده فروسرخ

اساتید راهنما: دکتر مداح حسینی - دکتر سلیمانی - دکتر مهاجرانی (مشاور)

تاریخ دفاع: 6 مهر 1400

پست الکترونیک: maryam.ghorashi@gmail.com

 

Скачать

دانش آموختگان سال 1401

برجسته، مهدی